FAQ

Vem ska du vända dig till med din fråga – markerad med X

Fråga först dig själv – kan jag hitta svaret på GUL eller på Institutionens hemsida?

På hemsidan har vi samlat information som vi tror du har stor nytta av under din studietid.Du hittar bl.a. information om studie- och karriärvägar, utbytesstudier, stipendier, tentamen, möjlighet till handledning och stöd samt en översikt över vanliga frågor som kan dyka upp i samband med studierna.

Annars kan du använda dig av följande översikt för att ta reda på vem du ska vända dig till med din fråga!

For information in English, please click here

 

Fråga

Studievägledare

Studentexpedition

Tentamensexpedition

Kurskoordinator

Lärare

Studierektor

Jag kan inte komma till lektionen – vem ska jag meddela

X

Du behöver inte meddela någon, men be gärna en av dina studiekamrater att ta anteckningar.

OBS: Har du en presentation behöver du givetvis meddela läraren!

 

 

 

 

 

Jag kan inte se min  GUL-sida!

 

X

Studentexpeditionen kan hjälpa dig

 

 

 

 

Jag har glömt anmäla mig till tentan – kan jag göra den ändå?

 

 

X

Om du skriver digital tenta så MÅSTE du anmäla dig, annars får du inte skriva provet.

Du måste anmäla dig till tentorna så att vi kan boka rätt antal platser i skrivsalen. Om du missat att anmäla dig, ta först kontakt med tentamensexpeditionen. Det är inte någon garanti på att du får skriva provet, men du kan kolla om det finns platser kvar. Ta med giltigt ID och kom i god tid.

 

 

 

Jag förstår inte instruktionerna för inlämningsuppgiften.

 

 

 

 

X

Du måste vända dig till läraren i den specifika uppgiften.

 

En lektion har blivit inställd och vi vet fortfarande inte när eller om vi får en ersättningslektion.

 

 

 

 

 

X

Maila till studierektorn för att reda ut detta.

Vi har både salstenta och inlämningsuppgifter samma dag!

 

 

 

X

Maila till kurskoordinatorn och påtala detta.

 

 

När får jag tentaresultaten?

X

Lärarna har 15 arbetsdagar på sig att rätta din tenta. Du kan se resultatet när det är klart  i LADOK.

 

X

Hämta alltid ut din rättade tenta på Servicecenter och din rättade hemtenta/inlämningsuppgift på Tentamensexpeditionen på Institutionen

 

 

 

Jag missade deadline för inlämningsuppgiften  - kan jag skicka in den nu?

 

 

 

 

X

Du måste skicka in din inlämningsuppgift eller din omtenta via GUL enligt deadline. Detta så att det blir rättvist för alla studenter då alla har lika mycket tid för sin uppgift. När du lämnar in din uppgift via GUL går den genom URKUND för kontroll.

 

Jag har ett problem jag inte vill ta upp med min lärare.

X

Prata med studievägledaren om vem som bäst kan hjälpa dig med din fråga.

 

 

X

Prata med kurskoordinator om du vill tala med någon om läraren.