Välkommen till

Institutionen för språk och litteraturers sidor
på Göteborgs universitets lärplattform GUL

 

Hos oss kan du fördjupa dina språkkunskaper från gymnasiet eller lära dig ett nytt språk från grunden. Vi erbjuder utbildningar inom tretton språkämnen – bland annat arabiska, engelska, franska, antik grekiska, japanska, kinesiska, latin, ryska, spanska och tyska. Du tränar inte bara din språkbehärskning i tal och skrift utan får även en bred teoretisk kunskap om vad språk är och hur språk används i olika sammanhang. Du får också fördjupa dig i språkets litteratur och kultur. Det ger dig en global språklig bildning och en kulturell kompetens för att verka inom internationella miljöer.

I menyn till vänster har vi samlat våra utbildningar ämnesvis.

För att se de öppna sidorna i GUL som innehåller scheman, kursplaner och litteraturlistor väljer du först ämne och sedan den kurs du är intresserad av.

 

Vår studentexpedition, studievägledning och tentamensexpedition hittar du på Humanisten, Lundgrensgatan 1B, våning 4, korridor E (under pågående ombyggnation). För mer information om mottagningstider och telefontider se institutionens hemsida www.sprak.gu.se.

Kontakta Studentexpeditionen   

Hit vänder du dig om du har frågor angående registrering, omregistrering (om du nyligen varit aktiv student), GUL-sidor, studieintyg mm.

Kontakta Studievägledningen   

Hit vänder du dig om du har frågor som rör dina studier, komplettering av äldre kurser, tillgodoräkning, din studiesituation och för studie- och karriärvägledning.

Kontakta Tentamensexpeditionen 

Hit vänder du dig om du har frågor angående tentamensanmälan, utlämning av tentamen (äldre tentor och hemtentor) och övriga frågor som gäller tentamen.

 

Tips - Hänvisa din e-post

Som student vid Göteborgs universitet har du ett personligt e-postkonto och en kalender. Om du inte bevakar din studentmejl rekommenderar vi att du vidarebefordrar den till den e-post och inkorg som du läser. På så sätt missar du inga viktiga mejl från universitetet. Information om e-post

 

Välkommen att studera vid Institutionen för språk och litteraturer!