Välkommen till ämnet ryskas sidor på Göteborgs universitets lärplattform GUL

Information om respektive kurs hittar du via menyn till vänster.

Lärare

Studentexpedition

Studievägledare

Studierektor

Mentorsamordnare