Välkommen till ämnet arabiskas sidor på Göteborgs universitets lärplattform GUL

Arabiska är ett av mänsklighetens viktigaste språk, historiskt, kulturellt, politiskt och religiöst. Modernt medium för tal och skrift i Mellanöstern och Nordafrika, men också i Sverige exempelvis genom migration. Därutöver ett klassiskt lärdomsspråk inom islam, med en väldig litteratur från 500-talet och framåt.

Vår utbildning ger dig både kunskap i det arabiska språket och kännedom om kulturen och samhällsutvecklingen i de arabiska länderna genom historien. Studiernas fokus ligger på det moderna skriftspråket. Även klassisk arabiska och äldre litteratur studeras under utbildningens gång. Du läser mycket text: läsförståelsen kommer normalt före den muntliga språkfärdigheten, som tar längre tid att utveckla. Talspråket, de nutida dialekterna, studeras och övas i mindre omfattning på särskilda moment.

Vi erbjuder dig möjlighet att integrera en vistelse i något arabiskt land med utbildningen, för att öka dina kommunikativa färdigheter snabbare och inspirera fantasin. Förutom de rena språkkurserna ges vid institutionen även orienteringskurser i arabisk kultur, historia och litteratur.

Här har vi samlat information om kursutbud, examen och kontaktuppgifter.

Kursplan och litteraturlista för enskilda kurser hittar du i menyn till vänster.

 

OBS! Halvfartsvarianten av AR1100 kommer från och med vårterminen 2020 att ersättas av AR1101 (VT-2020) och AR1102 (HT-2020).