Välkommen till ämnet afrikanska språks sidor på Göteborgs universitets lärplattform GUL

En tredjedel av världens språk finns i Afrika! Vi ger dig kunskap om dessa språk, deras struktur och om olika länders flerspråkiga samhällen.Du som är intresserad av språk – men också du som studerar globala frågor, den snabbt växande afrikanska ekonomin, språkteknologi eller interkulturell kommunikation – är välkommen till våra kurser på grund-, avancerad- och forskarnivå.

Göteborgs universitet är det enda universitetet i Sverige med ett akademiskt utbud i afrikanska språk. Forskningsområdet fokuserar på språk som talas i Afrika söder om Sahara och har av tradition mestadels berört bantuspråk. Dock kan en doktorsexamen i andra afrikanska språk övervägas.

 

Utöver grundkurserna Språk och samhälle i Afrika (AF1100) och Swahili (AF1110) kan du läsa

 

Här har vi samlat information om kursutbud, examen och kontaktuppgifter.

Kursplan och litteraturlista för enskilda kurser hittar du i menyn till vänster.

 

Läsåret 2017/18 erbjuds följande kurser:

Grundutbildningsnivå:

AF1100, Språk och samhälle i Afrika, 7,5 hp (HT-17)

AF1110, Introduktion till swahili, 7,5 hp (VT-18) Ny kurs!

Avancerad nivå:

AF2203, African Languages, Methodology and Fieldwork, 15 hp (HT-17)

AF2204, African Languages, Independent Project, 15 hp (VT-18)

AF2205, Comparative Linguistics and Language Typology, 7,5 hp (HT-17)

AF2206, African Languages, Historical Linguistics of African Languages, 7,5 hp (VT-18)

AF2208, African Language Structures, 7,5 hp (HT-17)

AF2209, African Languages, Theory, 7,5 hp (VT-18)

AF2210, African Languages Master's Essay, Independent Project, 30 hp (VT-18)

Kursplan och litteraturlista för enskilda kurser hittar du i menyn till vänster. Syllabi and reading lists for each course can be found in the menu to the left.

För kurser i somaliska, klicka på länken för information.

 

Läsåret 2018/19 erbjuds följande kurser:

Grundutbildningsnivå:

AF1100, Språk och samhälle i Afrika, 7,5 hp (HT-18)

AF1110, Introduktion till swahili, 7,5 hp (VT-19)

Avancerad nivå:

AF2203, African Languages, Methodology and Fieldwork, 15 hp (HT-18)

AF2204, African Languages, Independent Project, 15 hp (VT-19)

AF2205, Comparative Linguistics and Language Typology, 7,5 hp (HT-18)

AF2206, African Languages, Historical Linguistics of African Languages, 7,5 hp (VT-19)

AF2208, African Language Structures, 7,5 hp (HT-18)

AF2209, African Languages, Theory, 7,5 hp (VT-19)

AF2210, African Languages Master's Essay, Independent Project, 30 hp (VT-19)

Kursplan och litteraturlista för enskilda kurser hittar du i menyn till vänster. Syllabi and reading lists for each course can be found in the menu to the left.

För kurser i somaliska, klicka på länken för information.