Välkommen till ämnet afrikanska språks sidor på Göteborgs universitets lärplattform GUL

"Afrikanska språk" som akademiskt ämne behandlar språk som talas söder om Sahara och till dessa relaterade frågor. I Sverige finns detta ämne endast vid Göteborgs Universitet. Ämnet har både utbildning och forskning. Utbildningen omfattar grund-, avancerad- och forskarnivå.

Forskningsutbildningen och forskningen profilerar sig på bantuområden, både avseende språkbeskrivningar och sociolingvistiska problemställningar.

Ämnet Afrikanska språk i Göteborg är välkänt och en uppskattad partner internationellt. Samarbetet är omfattande med bla universitet genom t.ex. Erasmus och i Afrika genom projekt och undervisning. Afrikanska språk spelar en aktiv roll i ett fördjupat samarbete inom Norden. Akademiska möten organiseras regelbundet. Nämnas kan en stor internationell bantukonferens. Publikationsserierna Africa & Asia och Africana Informal Series där forskningsresultat publiceras är väl sedda.

Här har vi samlat information om kursutbud, examen och kontaktuppgifter.

Kursplan och litteraturlista för enskilda kurser hittar du i menyn till vänster.

Sidor för kurser som kommer att ges under höstterminen 2017 kommer att finnas på plats i slutet av juni.

 

Läsåret 2017/18 erbjuds följande kurser:

Grundutbildningsnivå:

AF1100, Språk och samhälle i Afrika, 7,5 hp (HT-17, VT-18)

AF1110, Introduktion till swahili, 7,5 hp (VT-18) Ny kurs!

Avancerad nivå:

AF2203, African Languages, Methodology and Fieldwork, 15 hp (HT-17)

AF2204, African Languages, Independent Project, 15 hp (VT-18)

AF2205, Comparative Linguistics and Language Typology, 7,5 hp (HT-17)

AF2206, African Languages, Historical Linguistics of African Languages, 7,5 hp (VT-18)

AF2208, African Language Structures, 7,5 hp (HT-17)

AF2209, African Languages, Theory, 7,5 hp (VT-18)

AF2210, African Languages Master's Essay, Independent Project, 30 hp (VT-18)

Kursplan och litteraturlista för enskilda kurser hittar du i menyn till vänster. Syllabi and reading lists for each course can be found in the menu to the left.

För kurser i somaliska, klicka på länken för information.