Välkommen till ämnet latins sidor på Göteborgs universitets lärplattform GUL

Vid Göteborgs universitet erbjuds latin från grundkurs t o m forskarutbildning.

Här har vi samlat information om kursutbud, examen och kontaktuppgifter.

Kursplan och litteraturlista för enskilda kurser hittar du i menyn till vänster.

 

Här hittar du en kort presentationsvideo om de klassiska språken latin och antik grekiska - deras historia och utveckling, samt spåren efter dem i vår egen samtid. 

 

0:00 - 02:07 Intro

02:08 Kortfattat om språkens ursprung och utbredning

03:13 Kortfattad historik över språkens utveckling

07:39 Exempel på kulturyttringar idag: muséer, tatueringar och film

08:51 Språkkunskap och lånord i modern svenska

10:30 Kända personer som läst de klassiska språken

13:08 Varför ska man läsa ett ”dött” språk?

Notera att alla bildkällor anges i listform i slutet av videon.

 

Undervisande lärare i ämnet (klicka på respektive namn för hemsida och kontaktuppgifter):

prof. Gunhild Vidén (professor)

fil.dr. Anna Blennow (lektor)

docent Erik Bohlin (biträdande lektor)

fil.dr. Sara Ehrling (lektor)

Andreas Keränen (doktorand)

Axel Hörstedt (doktorand)

 

Studierektor: Ulla Åkerström