Tillbaka till Skapa informationssidor


Skapa en innehållssida

Du skapar sidor via ProduktionsverktygetLägg till sidan i mappen Innehåll


Välj att skapa en sida

Döp sidan


Fyll sidan med text - bild - rubriker - länkar

Via fliken Redigera

Läs om hur du: