< Åter till startsidan


Skapa innehållssidor

En innehållssida är en sådan sida du just nu tittar på.
Sidan kan innehålla text, rubriker, länkar, bilder, film och ljud

Innehållssidor

Skapa en innehållssida
Byta namn på sidan
Vem ska se sidan?
Ska studenter få redigera sidan?
Bara publicerad en viss tid?

Infoga

Bild
Rubriker och text
Länkar mellan sidor
Länkar till andra webbsidor/platser
Bifoga filer till en sida
Ljud
Filmklipp
Redigeringsmenyerna (en överblick)

Strukturera

Flytta
Ta bort
Skapa mappar
Tabeller

 

 


< Åter till startsidan