< Åter till startsidan


Rättning & uppföljning

Via Verktygslådans statistikverktyg finns möjlighet att se resultat och hantera resultat
samt uppföljning.

Examinationer

Rätta inlämningsuppgifter
Rätta kunskapstester (fritext)
Se resultat på automaträttade kunskapstester
Godkänna moment/delmål på kursen
Kommunicera resultat till studenten


Enkäter

Enkätresultat
Vilka har besvarat enkäten?
Påminna om att besvara enkäten


Statistik

Ta fram olika typer av listor
Hur många har loggat in?
Vem har öppnat dokument?
Vilka sidor har besökts?
Vem har skrivit och läst i forum?
Resultatrapport

Mål och framsteg

Instruktionsfilmer om Mål & Framsteg (ny)
Vad är mål & framsteg?
Vad är det för skillnad på mapp och delmål?
Sortera delmål i mappar
Skapa delmål
Automatskapa mål och delmål
Kopiera delmål mellan aktiviteter
Ska flera delmål peka mot samma mål?
Inställningar för hela aktiviteten

Tips! Om ni skapar delmål som ni kopplar ihop med en (hem-) tenta samt senare ger möjlighet till omtenta. Skapa då en mapp och placera alla inlämningsuppgifter för detta i samma mapp. Gör delmålen för inlämningsuppgifterna icke-obligatoriska och ange samtidigt för mappen att 1 av de icke obligatoriska delmålen måste vara godkända för att studenten ska bli godkänd på mappen. Då behöver hen endast bli godkänd på antingen det ordinarie tillfället eller något av omtentatillfällena. Läs mer om hur du gör det här

Rapportera resultat via mål och framsteg

Godkänna/bedöma delmål
Rapportera resultat på hel kurs
Kommentera resultat/bedömningar
Rapportera resultat via Excelfil
Skriva ut resultat

 

 


< Åter till startsidan