Kurshemsidor - grundnivå:

Klicka på aktuell termin i nedre delen av vänsterkolumnen för nå kurshemsidan för din kurs.

Kursscheman:

För att hitta det preliminära schemat för din kurs:

  1. Öppna databasen TimeEdit, klicka på "Öppen schemavisning" och sedan "University of Gothenburg"
  2. Ange kurskoden för din kurs i sökrutan
  3. Klicka på kursen i listan bland "Sökresultat"
  4. Klicka på knappen "Visa schema" till höger

    Tänk på att schemat kan ändras, det är alltså bra att kontrollera då och då.

Tentamensschema:

Se vänsterkolumnen för aktuellt tentamensschema, tips inför tentamen eller allmän tentamensinformation.

OBS! Tänk på att Tentamensschemat uppdateras löpande, det är därför bra att gå in och titta efter förändringar kontinuerligt.