Texts prepared at University of Gothenburg

Somali language and linguistics: A bibliography
(M. Nilsson, 2016) It contains a chronological listing of most of the published texts dealing with Somali language and linguistics. The chronological list is followed by an index of authors as well as lists of dictionaries, reference grammars and textbooks.

Beginning Somali -- Sound files
(Pia, Black, Samater, Molitor & Nilsson, 2015) This is the beginning of a reedited version of parts of an extensive beginner's course in Somali, originally written during the late 1960's, before the Somali orthography had been standardised. The course mainly consists of dialogues in order to help the student achieve oral proficiency in the language.

A survey of early Somali texts = Somaliskt språkhistoriskt textkompendium
(Nilsson, 2015) contains short extracts from some important Somali texts from the time before 1971, i.e. the year when the very first reference grammar of standard Somali was published by the Somali Language Commission.

Kort somalisk-svensk ordlista
(Nilsson, 2018-01-01) Ordlistan innehåller 8.100 uppslagsord.

Somaliska: En introduktionskurs: Texter, Ordlistor, Ljudfiler, Kommentarer, Övningar, Minigrammatik
(Nilsson, 2017) är en nybörjarkurs för svensktalande. Den bygger i rask takt upp dina kunskaper i somaliskans grammatik liksom din förmåga att läsa enklare texter på somaliska.

Hur funkar somaliskan?
(Nilsson, 2017-2018) är en serie videoklipp med korta lektioner i huvuddragen av den somaliska grammatiken och en del bakgrundsinformation kring somaliskans språkliga situation.

Kontrastiv somalisk grammatik för modersmålstalare
(Nilsson, 2018-12-18) Texten är i första hand avsedd för den som har somaliska som sitt modersmål och vill lära sig mera om somaliskans grammatik och struktur.

Ett annat övningskompendium med facit
som delvis ansluter till Mansuur & Pugliellis bok Barashada naxwaha af-Soomaaliga, London 1999.

Lite om somaliskan
(Nilsson, 2018-12-25) Texten ger en allmän orientering om bl.a. somaliskans utbredning, dess historiska utveckling, standardisering och den dialektala variationen.

Somalisk-svensk och svensk-somalisk ordlista över grammatisk terminologi
(Nilsson, 2018-12-01) Den innehåller somaliska språkvetenskapliga termer med källhänvisningar och översättningar till svenska.

Kort somalisk grammatik
(Nilsson, 2011) Grammatiken är i första hand avsedd för den som vill lära sig somaliska som främmande språk.

Somaliska för första klass -- Ljudfiler -- Språkliga kommentarer
(2011) innehåller enkla texter ur den somaliska läseboken för första klass, tillrättalagda för svenskaspråkiga studerande.

Språkliga kommentarer till läseboken Af Soomaali, Buugga 2aad, 1994 -- (Själva läseboken finns här.)
(Nilsson, 2014) Texten innehåller språkliga kommentarer som är avsedda att underlätta för svensktalande studerande att läsa denna somaliska skolbok från 1994.

Hur funkar somaliskan?
(Nilsson, under arbete) ger en systematisk inblick i somaliskans struktur ur ett kontrastivt svenskt perspektiv, men jämförelser görs också med många andra språk. Texten är främst avsedd för lärare i svenska som andraspråk och för allmänlingvister.