Läkemedels ursprung, struktur och toxikologi (15 hp)

KER 240

Kursen har som mål att ge dig ingående kunskaper om läkemedelssubstansers struktur och deras funktion på molekylär nivå, samt hur substansers struktur är relaterad till deras verkningsmekanismer. Toxikologidelen ger dig allmäna kunskaper om toxisk påverkan och de detoxifierande system som finns i kroppen samt symptom och behandling av vanliga förgiftningar. I kursen ingår även farmakognosi, vilket handlar om biologiskt aktiva substanser från naturen, vi behandlar både gamla klassiska läkeväxter och senare funna bioaktiva substanser från växt-och djurriket.

Kallelse till kursen VT-14 hittar du här: Kallelse-termin 4-3.pdf

Ett schema för kursen hittar du här:  KER240_Schema_ VT2014-2.pdf

 

Kontakta oss