Välkommen till SPLs specialsida för examensarbeten på grundnivå (kandidat) och avancerad nivå (magister och master)

 

På denna sida hittar du den information som gäller uppsatskurser och som är gemensam för alla ämnen på institutionen. Här finns även den tidsplan som gäller för uppsatsarbetet, se under "Stationer" nedan. Obs! Den ser olika ut beroende på om kursen går på halvfart över hela terminen, eller helfart under terminens andra hälft. 

  

           Du laddar ned blanketten här, fyller i den och lämnar till examinator.

           Rutiner för betygsrapportering, arkivering mm. beskrivs i ett eget dokument som du laddar ned här 

Skulle någon av länkarna ovan inte fungera, så kan du också hitta dokumenten i mappen "Dokument" i vänsterkolumnen.

 

Examensarbeten inom lärarutbildning: 

Information för studenter finns här: http://lararutbildning.gu.se/utbildning/amneslararprogrammet/examensarbete

Information för medarbetare (lärare, administratörer) finns här: http://medarbetarportalen.gu.se/lararutbildning/examensarbeten/administration-av-examensarbeten/;jsessionid=6st88cp9vaur17sttkntwzmbw?skipSSOCheck=true

 

Akademisk integritet:

Kom ihåg att du i ditt arbete ska visa på "akademisk integritet". Det betyder till exempel att du alltid ska referera till rätt källa och att du inte får kopiera eller "plagiera" din text från någon annans arbete. Mer om detta kan du läsa på GUL och sidan om Akademisk integritet

"Stationer" VT18 (studietakt halvfart under period 1 och 2, dvs. hela terminen):

vecka 5             Val av ämne/ämnesområde. Allmän beskrivning av tänkt projekt.

vecka 9             Frågeställning klar. Ett preliminärt inledningskapitel bör vara skrivet.

vecka 12           Omarbetat inledningskapitel efter kommentarer. Syfte, teori och metod bör stå klart, referenslitteraturen likaså.

vecka 14           Text skickas till handledaren.

vecka 16           Ny avstämning med handledaren.

vecka 18           Slutversion av uppsats skickas till handledaren för sista genomgång.

17 maj               Uppsatsen skickas till examinator, opponent och övriga i gruppen inför ventilering. Uppsatsen ska skickas via GUL och  Urkund.

vecka 22           Ventilering och examination. 

 

"Stationer" VT18 (studietakt helfart period 2, dvs. andra halvan av terminen):

vecka 12             Val av ämne/ämnesområde. Allmän beskrivning av tänkt projekt.

vecka 13            Frågeställning klar. Ett preliminärt inledningskapitel bör vara skrivet.

vecka 15           Omarbetat inledningskapitel efter kommentarer. Syfte, teori och metod bör stå klart, referenslitteraturen likaså.

vecka 16           Text skickas till handledaren.

vecka 17           Ny avstämning med handledaren.

vecka 18           Slutversion av uppsats skickas till handledaren för sista genomgång.

17 maj               Uppsatsen skickas till examinator, opponent och övriga i gruppen inför ventilering. Uppsatsen ska skickas via GUL och  Urkund.

vecka 22           Ventilering och examination. 

 

"Stationer" HT17 (studietakt halvfart under period 1 och 2, dvs. hela terminen):

vecka 37            Val av ämne/ämnesområde. Allmän beskrivning av tänkt projekt.

vecka 39            Frågeställning klar. Ett preliminärt inledningskapitel bör vara skrivet.

vecka 41            Omarbetat inledningskapitel efter kommentarer. Syfte, teori och metod bör stå klart, referenslitteraturen likaså.

vecka 44            Text skickas till handledaren.

vecka 47            Ny avstämning med handledaren.

vecka 50            Slutversion av uppsats skickas till handledaren för sista genomgång.

3 januari            Uppsatsen skickas till examinator, opponent och övriga i gruppen inför ventilering. Uppsatsen ska skickas via GUL och Urkund.

vecka 2              Ventilering och examination. 

 

"Stationer" HT17 (studietakt helfart under period 2, dvs. andra halvan av terminen):

vecka 44            Val av ämne/ämnesområde. Allmän beskrivning av tänkt projekt.

vecka 45            Frågeställning klar. Ett preliminärt inledningskapitel bör vara skrivet.

vecka 46            Omarbetat inledningskapitel efter kommentarer. Syfte, teori och metod bör stå klart, referenslitteraturen likaså.

vecka 47            Text skickas till handledaren.

vecka 48            Ny avstämning med handledaren.

vecka 50            Slutversion av uppsats skickas till handledaren för sista genomgång.

3 januari            Uppsatsen skickas till examinator, opponent och övriga i gruppen inför ventilering. Uppsatsen ska skickas via GUL och Urkund.

vecka 2              Ventilering och examination. 

 

 

OBS! Denna sida är endast till för information, inte för att kommunicera med handledare, examinator eller andra lärare. 

 

 Lycka till!