Registrering

Du söker dessa kurser på www.antagning.se, som vanligt. Det är dock inte alltid som de längre varianterna av masterarbetet, FIM945 och FIM960 läggs ut där. Då skapar studieadministratören kurstillfällen direkt i LADOK för varje student. Nya kurstillfällen kan också läggas upp ifall arbetet ska ske under en period som inte sammanfaller med de vanliga terminstiderna.

För att bli registrerad på kandidatarbete eller masterarbete måste du fylla i en registreringsblankett, som du ber handledare och examinator signera. Ansvarig för masterprogrammen (Mats Granath) eller masterkoordinator (se master courses) ska också ha godkänt projektet, samt val av handledare och examinator. En kort projektbeskrivning ska finnas tillgänglig för denna bedömning. För att registreras och påbörja examensarbetet krävs också 50 poäng på avancerad nivå.

Du lämnar den ifyllda blanketten till studieadministratören, Övergången, Origo.

 

Blanketter

FIM930 Master, 30 hp

FIM945 Master, 45 hp

FIM960 Master, 60 hp