Kursansvariga

kursansvarig är examinator för respektive arbete. 

För frågor kontakta:

Koordinatorer för masterprogrammen

Complex Adaptive Systems: Mats Granath

Physics: Anders Hellman