Välkommen till Institutionen för vårdvetenskap och hälsa!

Gemensam aktivitet för alla studenter

På den här GUL-aktiviteten hittar du information som är gemensam för alla registrerade studenter på Institutionen för vårdvetenskap och hälsa. Programspecifik information hittar du på respektive programaktivitet antingen genom att söka efter den i menyn Mina aktiviteter eller via listan längre ner på den här sidan. All löpande information som gäller din kurs hittar du på kursaktiviteter som du t.ex. kan nå via programaktiviteten. Innan kursen har startat kan du nå kursens öppna sida. När du är registrerad får du fullständig tillgång till innehållet. 

Information som riktar sig till alla studenter på Göteborgs universitet kan du hitta på Studentportalen. Du kan t.ex. hitta information om: studiemedel (CSN), GU-kort/bibliotekskort, studentmejl, lagar och regler samt examen. Läs mer på Studentportalen här: Studentportalen

Som ny student måste du komma ihåg att 

Mer information finns på Studentportalens sida för nya studenter här: Studentportalen.gu.se/ny-student

 

Program och kurser som ges vid institutionen

Grundläggande nivå

Sjuksköterskeprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz

Avancerad nivå

Barnmorskeprogrammet
Masterprogrammet i reproduktiv och perinatal hälsa

Specialistsjuksköterska, program på helfart

Anestesi
Intensivvård
Operation
Distrikt

Specialistsjuksköterska, program på halvfart

Hälso- och sjukvård för barn och ungdom
Diabetes
Medicin
Vård av äldre
Vård av äldre, helt på distans: NANO Syd (startar VT jämna årtal och ska ej förväxlas med ovanstående) Administreras ej här på GUL
Onkologi
Psykiatri
Hjärtsjukvård

Kirurgi

Fristående kurser vid Institutionen

Förteckning över kurser