KTC- Kliniskt träningscentrum

Vid Kliniskt träningscentrum (KTC) på Sahl­grenska akademin får studenter från olika program på grundnivå och avancerad nivå möjlighet att träna praktiska färdigheter och utveckla klinisk skicklighet.

Genom att KTC erbjuder studenter från olika program möjlighet att träna enskilt eller till­sammans finns förutsättningar för att lära sig se såväl sitt eget som andras kompetens- och ansvarsområde och att se betydelsen av lag­arbete och samverkan mellan olika yrkesgrupp­er för att patientens hälsa, välbefinnande och säkerhet ska optimeras.

Läs mer på: KTC- webbsida

Under hösten kommer även en GUL-aktivitet för KTC att lanseras