Välkommen till Institutionen för vårdvetenskap och hälsa!

Från och med höstterminen 2019 övergår GUL till Canvas för alla kurser vid institutionen för vårdvetenskap och hälsa.

I Canvas finns information om schema, kursplan och studiematerial för den specifika kursen. Programinformation som inte är kursspecifik (studievägledare, kartor, blanketter, tentamensschema etc.) hittar du numera under Mina Studier i Studentportalen.

Länk till Mina Studier i StudentportalenInformation som riktar sig till alla studenter på Göteborgs universitet hittar du också i Studentportalen. Det handlar bland annat om: studiemedel (CSN), GU-kort/bibliotekskort, studentmejl, lagar och regler samt examen. Läs mer på Studentportalen här: Studentportalen

Som ny student måste du komma ihåg att 

Mer information finns på Studentportalens sida för nya studenter här: Studentportalen.gu.se/ny-student

 

Program och kurser som ges vid institutionen

Grundläggande nivå

Sjuksköterskeprogrammet
Röntgensjuksköterskeprogrammet
Kompletterande utbildning för sjuksköterskor från länder utanför EU/EES/Schweiz

Avancerad nivå

Barnmorskeprogrammet
Masterprogrammet i reproduktiv och perinatal hälsa

Specialistsjuksköterska, program på helfart

Anestesi
Intensivvård
Operation
Distrikt

Specialistsjuksköterska, program på halvfart

Hälso- och sjukvård för barn och ungdom
Diabetes
Medicin
Vård av äldre
Vård av äldre, helt på distans: NANO Syd (startar VT jämna årtal och ska ej förväxlas med ovanstående) Administreras ej här på GUL
Onkologi
Psykiatri
Hjärtsjukvård

Kirurgi

Fristående kurser vid Institutionen

Förteckning över kurser