Registrering

Du söker oftast dessa kurser på www.antagning.se, som vanligt. Men det är inte alltid som de längre varianterna av masterarbetet, FIM945 och FIM960 läggs ut där. Då skapar studieadministratören kurstillfällen direkt i LADOK för varje student. Nya kurstillfällen kan också läggas upp ifall arbetet ska ske under en period som inte sammanfaller med de vanliga terminstiderna.

För att bli registrerad på kandidatarbete eller masterarbete måste du fylla i en registreringsblankett, som du ber handledare och examinator signera. Ansvarig för grundutbildningen eller masterkoordinator ska också intyga att du är behörig att antas och registreras på kursen. Du lämnar den ifyllda blanketten till studieadministratören, Övergången, Origo.

Blanketter

FYP415 Kandidat, 15 hp

FIM930 Master, 30 hp

FIM945 Master, 45 hp

FIM960 Master, 60 hp