Välkommen till kursen Manusanalys, 15 hp!

Kursen i manusanalys går ut på att undersöka relationen mellan text, ljud, bild,berättelse och interaktivitet. Med fokus på film- och tv-manus, men med nedslag i skrivande för spel, diskuterar vi bl.a hur man kan bygga upp karaktärer, hur man skapa berättarvärldar och hur olika typer av berättarstrukturer kan fungera för olika syften. Kursen kombinerar kreativt skrivande med analys och teori.

Undervisningen kommer att äga rum onsdageftermiddagar (tiderna varierar något så läs schemat noga) i Spelvetenskapligt kollegiums lokaler på Viktoriagatan 13 (till höger i entréhallen).