Utbildningsprogram vid Institutionen för språk och litteraturer

 

Grundnivå

Internationella språkprogrammet (ISP)

 

Avancerad nivå

Språk och interkulturell kommunikation (SIK)

Översättarprogrammet