Till dig som läser ämneslärarprogrammet med ämnet fysik eller naturkunskap i din utbildning.

Välkommen till denna sammanställning av ämneslärarkurserna i fysik. Kurskoder:

- L9FYXX för ämnet fysik som andra eller tredjeämne inom grunskola åk 7-9

- LGFYXX för ämnet fysik som första eller andraämne inom gymnasieskola

- LGNKXX för ämnet naturkunskap som andra eller tredjeämne inom gymnasieskola

 

Viktigt om anmälan till kurs och tentamen

När det är dags att börja läsa en kurs inom fysik börjar du med att:
  1. Registrerar dig enligt följande mall.
  2. Gå in på rätt kurs nedan.
  3. Detta måste du göra inför varje kursstart!
 Du måste också anmäla dig till den tentamen du vill skriva. Detta gör du enligt följande mall.

Struktur för ditt program

Nedan följer information med länkar till respektive kurs. Välj rätt termin under Grundkurser i vänstermenyn för att hitta din kurs!

Fysik 1: LGFY10 + L9FY10 + LGNK50 Kursen består av delkurserna mekanik (7,5hp) och termodynamik (7,5hp) båda med fysikdidaktiska inslag. Termodynamiken samläses delvis med Fysikprogrammet. För LGNK50 ingår dessutom astronomi och matematisk fysik och mindre termodynamik.

Fysik 2: LGFY20 + L9FY20 + LGNK60 Kursen består av de tre delkurserna vågrörelselära & optik (6,5hp), ellära (6hp) och didaktik(2,5hp). Vågrörelselära & optik samläses delvis med Fysikprogrammet.

Fysik 3: LGFY30 + L9FY30 Kursen består av delkurserna miljöfysik (7,5hp) och modern fysik (7,5hp) båda med fysikdidaktiska inslag.

Fysik 4: LGFY40 + L9FY40* Kursen består av delkurserna astrofysik (7,5hp) och elektriska kretsar & mätteknik (7,5hp) båda med fysikdidaktiska inslag.

Fysik 5: LGFY50 Kursen består av delkurserna didaktik (7,5hp) och kvantfysik (7,5hp). Kvantfysik samläses delvis med Fysikprogrammet. Didaktiken samläses med andra ämneslärare (Ke, Bi, Nk).

Fysik 6: LGFY65 Kursen består av delkurserna subatomär fysik (7,5hp) och fasta tillståndets fysik (7,5hp). Subatomär fysik samläses delvis med Fysikprogrammet.

Examensarbete 1: LGFY2G (tidigare LGFY1G) (15hp)

Examensarbete 2: LGFY2A (tidigare LGFY1A) (15hp)

VFU 1: L911FY + LG11FY (4,5hp)

VFU 2: L921FY + LG21FY (7,5hp)

VFU 3: L931FY + LG31FY (7,5hp)

VFU 4: L941FY + LG41FY (10,5hp)

 

Kursplanerna för ovanstående kurser hittar du genom att skriva in kurskoden på följande sida

*Kursen L9FY40 läses av de som läser två ämnen inom ämneslärarprogrammet årskurs åk7-9.