Välkommen till kursen Klinisk anatomi

och utvecklingsbiologi

Läkarprogrammet T3/T4

Hej,
Kursen börjar med upprop måndagen den 11 december 2017, kl.12.00 i sal Björn Folkow, Medicinaregatan 9. Observera att webbregistrering inte ersätter upprop.

Närvaro vid uppropet är obligatoriskt. Den studerande ansvarar själv för att ta reda på tid och plats för kursupprop. Dispens från närvaro vid kursupprop kan endast ges av kursansvarig. Sådan dispens förutsätter att den studerande själv i god tid före uppropet inkommit med legitimt skäl att inte delta i uppropet. Den student som, utan att ha erhållit dispens, uteblir från kursupprop riskerar att förlora sin kursplats.

Det är endast vid uppropet du kan ta del av värdefull information om vilket ansvar som studenter, kursledning och administrationen har i relation till kursens innehåll, upplägg, omfattning, tentamen, gruppindelning etc. Det är därför mycket viktigt att närvara, då denna information är nödvändig för att kunna planera och utföra sina studier ordentligt.

Kursledare Kjell Olmarker, kjell.olmarker@gu.se

Kursadministration: v.g. vänd dig till: kursexp@medkem.gu.se

Du kan webbregistrera dig från och med måndagen den 4 december 2017 till och med uppropsdagen.