Välkommen till de öppna sidorna på GUL (Göteborgs universitets lärplattform). Här hittar du kursspecifik information, kursplan inkl. litteraturlista, schema. Övrig information om institutionens utbildningar och annan verksamhet hittar du på vår hemsida.

Välkommen till kursen OM4040, Hematologi, 7.5 hp

I menyn till vänster under innehåll återfinns kursplan inklusive litteraturlista, schema etc. OBS! schemat är preliminärt framtill 2 veckor innan kursstart.

Kursens genomförande
Kursen omfattar föreläsningar vid särskilda studiedagar samt eget arbete via Göteborgs universitets webbaserade lärplattform GUL. Examination sker på hela kursen i form av skriftlig individuell hemtentamen.

Rekommenderade förkunskaper
För att du ska kunna tillgodgöra dig kursen på bästa sätt bör du ha grundläggande behörighet för högskolestudier samt yrkesexamen på högskolenivå om 180 högskolepoäng inom något av hälsovetenskapens huvudområde eller motsvarande.

Praktisk information

Kurskod:
OM4040

Antal kursplatser: 25 (minst 20 anmälda deltagare för att kursen skall kunna starta)

Kurskostnad:
 10 100 SEK (exkl moms)

Planerad kursstart:
Vecka 8 (onsdagen den 21 februari), 2018

Studiedagar: Två dagar/vecka, varannan vecka under perioden vecka 8-19, 2018.

Studietakt: Halvfart

Kursledare:
Inger Andersson, Leg. Sjuksköterska, FD i omvårdnad, Tfn: 031-342 6823, E-post: Inger Andersson

Kontakt:
Vid frågor om kursens innehåll, examination etc kontakta i första hand kursledaren Inger Andersson (För kontaktuppgifter - se ovan).

Vid frågor om anmälan och administrativa frågor etc kontakta utbildningssamordnare Monica Kelvered, Tfn: 031-786 6035, E-post: Monica Kelvered

Anmälan
Anmälningsblankett laddar du ner via institutionens webbsida för uppdragsutbildningar. Vänligen ta noga del av informationen på blanketten samt notera de bilagor som ska medsändas anmälan. Sista ansökningsdag: 1 februari 2018.

Viktig information som är specifik för uppdragsutbildning vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa samt inom Göteborgs universitet når du via: http://www.caresci.gu.se/Utbildning/uppdragsutbildning/

Sahlgrenska akademin
Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Besöksadress: Arvid Wallgrens backe, Hus 2, plan 4
Postadress: Box 457, 405 30 Göteborg