Välkommen till kursen Fysik 5 för lärare (LGFY50) - VT2019

Kursen går under läsperiod 3 och består av följande delar:

  1. Kvantfysik 7,5hp. Denna delkurs läses gemensamt med Fysikprogrammet med kurskod FYP203. Schema, material, lärare mm hittar du på kurssidan för FYP203.
  2. Didaktik 7,5hp. Denna delkurs läses tillsammans med ämneslärarstudenter inom biologi och kemi. Schema och kurssida hittar du här.

 

För mer information om kurslitteratur, schema och innehåll hänvisas till respektive kurshemsida!