Välkommen till 

L9TK20 Teknik 2 för lärare åk 7-9, 15 hp, VT 2018

LGTK20 Teknik 2 för gymnasielärare, 15 hp, VT 2018

Kurserna samläses och går under läsperiod 4 (andra halvan av vårterminen).

Kursplaner

I kursplanerna hittar du övergripande information om mål, innehåll, examination m.m. för respektive kurs:

Schema

Finns i TimeEdit: klicka här.

Notera att ändringar kan ske inför kursstart - kontrollera därför schemat regelbundet.

Kursen startar tisdag 20/3 kl 8.00 i sal FL62, byggnaden Fysik på Chalmers Campus Johanneberg, se här för karta.

Upplägg

L9TK20/LGTK20 består av fyra moment: Materiallära, Hållfasthetslära, Tillverkningsprocesser och Genusperspektiv.

Olika lärare ansvarar för de olika momenten. Betyg sätts dock endast på kursen som helhet.

Du hittar information om kursernas mål, innehåll, litteraturlista och examination i kursguiderna, som du kommer åt genom att klicka här:

Datum och plats för den skriftliga salstentamen hittar du genom att klicka här.

Lärare

Kursansvarig: Carlo Ruberto, carlo.ruberto(at)physics.gu.se

Materiallära

Lärare: Carlo Ruberto, carlo.ruberto(at)physics.gu.se

Hållfasthetslära

Lärare: Peter Apell, peter.apell(at)chalmers.se

Tillverkningsprocesser

Lärare: Ann-Marie von Otter, annmarie.von.otter(at)ped.gu.se

Genusperspektiv

Lärare: Ann-Marie von Otter, annmarie.von.otter(at)ped.gu.se