Välkommen till kurs PDA116 Utbildningsvetenskaplig forskningsmetod: Enkät

 

Kursen ingår i Nordiskt masterprogram i pedagogik med inriktning mot aktionsforskning och startar till hösten 2018

Bästa kursdeltagare,

Varmt välkommen till denna metodkurs som handlar om enkät som forskningsinstrument.

Vårt mål är att du efter denna kurs ska ha både kunskaper i och erfarenhet av att utveckla en enkät för forskningsändamål. Det kommer att bli några intensiva och förhoppningsvis givande veckor. Att utveckla riktigt bra enkäter för forskningsändamål är en skön konst som kräver både metodologiska kunskaper och erfarenhet. Jag förutsätter att du har läst en del forskningsmetodik, men att dina erfarenheter av enkätutveckling är begränsad. Denna kurs kommer att ge dig såväl teori som hands-on kunskap. Under kursens gång kommer du att utveckla en egen enkät efter ditt forskningsintresse och delta i utprövandet av en annan. Huvudfokus kommer att ligga på enkätkonstruktion, men att göra enkäter utan koppling till analys och kvantitativa metoder är inte möjligt. Du kommer därför också att pröva att sammanställa och beskriva data som producerats via enkät med hjälp enkla statistiska beskrivningsmetoder.

Schema med ytterligare litteraturanvisningar, kursupplägg och examination kommer vi att gå igenom vid första tillfället när vi ses och hörs.

Inför vårt första möte bör ni läsa igenom Kom igång med Adobe Connect, länken i vänstermenyn.
Det är viktigt att vi försöker undvika tekniska problem med uppkoppling och att undvika rundgång genom att stänga av andra mikrofoner och mobiltelefoner när vi använder Adobe Connect. En länk till det gemensamma mötesrummet kommer att läggas i vänsterkolumnen här på kurssidan inför vår första träff.

 

Kontaktinformation för kursen:

Kursansvarig: Hillevi Prell hillevi.prell@ped.gu.se

Kursadministratör: Carita Olausson carita.olausson@gu.se