Välkommen till kursen Sexuell och reproduktiv hälsa I, 6 hp

Termin 1, 6 hp

Kursen pågår: v.38-41, 2018
Webbregistrering: mån-tors veckan innan kursstart
Schema: Se vänsterkolumnen
(OBS! Skriv inte ut, schemalänken är preliminär och kan komma att ändras)

Introduktionsdagen är obligatorisk och vid förhinder skall utbildningsadministratör eller kursansvarig lärare meddelas.

Kursansvarig: Herborg Holter
Examinator: Helen Elden
Kursadministratör: Martina Serrano

Information till dig som student

För information, kommunikation och samarbete mellan lärare och student används GUL, Göteborgs universitets lärplattform. Det är ditt ansvar som student att hålla dig uppdaterad.

Kursaktivitet

Innan du är registrerad på kursen kan du se schema, kursplan och litteraturlista på aktivitetens öppna sidor. När du är registrerad får du också tillgång till föreläsningsmaterial och andra dokument.

Programaktivitet

Under programaktiviteten finns t.ex. utbildningsplan och aktuellt schema för webbregistrering och tentamen. Länk: Programaktivitet

Institutionsaktivitet

Här hittar du t.ex. blanketter, kartor, kontaktuppgifter, terminstider och information om studentexpeditionen. Länk: Institutionsaktiviteten

Studentportalen

På Studentportalens webbplats finns information om t.ex. studiemedel, GU-kort/bibliotekskort, lagar och regler, studentmejl och examen. Länk: Studentportalen