Välkommen till kursen OMA100
Specialistsjuksköterskans profession med inriktning mot anestesisjukvård 7,5 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - Anestesisjukvård T1

Kursen pågår vecka 36- 40
Webregistrering öppen: 180827- 180830
Webregistrering för kurs OMA110 öppen: 181001- 181004

Introduktionsdagen är obligatorisk, vid förhinder skall utbildningsadministratören meddelas.

Vi kommer att använda GUL, Göteborgs universitets lärplattform, för information, kommunikation och samarbete mellan lärare och student. För att kunna använda alla funktioner i GUL måste du vara inloggad.
Användar-ID och lösenord till GUL får du via antagning.se.

Kursansvarig Axel Wolf
Examinator Pether Jildenstål
Utbildningsadministratör Karin Renås

Information till dig som student

För information, kommunikation och samarbete mellan lärare och student används GUL, Göteborgs universitets lärplattform. Det är ditt ansvar som student att hålla dig uppdaterad.

Kursaktivitet

Innan du är registrerad på kursen kan du se schema, kursplan och litteraturlista på aktivitetens öppna sidor. När du är registrerad får du också tillgång till föreläsningsmaterial och andra dokument.

Programaktivitet

Under programaktiviteten finns t.ex. utbildningsplan och aktuellt schema för webbregistrering och tentamen. Länk: Programaktivitet

Institutionsaktivitet

Här hittar du t.ex. blanketter, kartor, kontaktuppgifter, terminstider och information om studentexpeditionen. Länk: Institutionsaktiviteten

Studentportalen

På Studentportalens webbplats finns information om t.ex. studiemedel, GU-kort/bibliotekskort, lagar och regler, studentmejl och examen. Länk: Studentportalen

Välkomna!