Välkommen till kursen OMI100
Specialistsjuksköterskans profession med inriktning mot intensivvård 7,5 hp

Specialistsjuksköterskeprogrammet - IntensivvårdT1

Kursen pågår vecka 36- 40
Webregistrering öppen: 180827- 180830
Webregistrering för kurs OMI110 öppen: 181001- 181004

Introduktionsdagen är obligatorisk, vid förhinder skall utbildningsadministratören meddelas.

Kursansvarig Sepideh Olausson
Biträdande kursansvarig Johan Nilsson
Examinator Mona Ringdal
Utbildningsadministratör Karin Renås

Information till dig som student

För information, kommunikation och samarbete mellan lärare och student används GUL, Göteborgs universitets lärplattform. Det är ditt ansvar som student att hålla dig uppdaterad.

Kursaktivitet

Innan du är registrerad på kursen kan du se schema, kursplan och litteraturlista på aktivitetens öppna sidor. När du är registrerad får du också tillgång till föreläsningsmaterial och andra dokument.

Programaktivitet

Under programaktiviteten finns t.ex. utbildningsplan och aktuellt schema för webbregistrering och tentamen. Länk: Programaktivitet

Institutionsaktivitet

Här hittar du t.ex. blanketter, kartor, kontaktuppgifter, terminstider och information om studentexpeditionen. Länk: Institutionsaktiviteten

Studentportalen

På Studentportalens webbplats finns information om t.ex. studiemedel, GU-kort/bibliotekskort, lagar och regler, studentmejl och examen. Länk: Studentportalen

Välkomna!