Välkommen till kursen Omvårdnadsforskning i praktiken, 7.5hp 

Sjuksköterskeprogrammet T5 - Valbar kurs

Kursen startar vecka 18, 2018.
Kursintroduktionen är obligatorisk och vid förhinder skall kursadministratören meddelas.

Kursansvarig Anneli Ozanne
Examinator Ann-Sofie Magnusson
Kursadministratör Charlotta Junger

Välkomna!

 

Schema - Se vänsterkolumnen (publiceras 2 veckor innan kursstart)
(OBS! Skrivs ej ut, schemalänken är preliminär och kan komma att ändras)
Kursplan/kurslitteratur - Se vänsterkolumnen


Länk till aktiviteten för: Examensarbete i omvårdnad

 

Information till dig som student

För information, kommunikation och samarbete mellan lärare och student används GUL, Göteborgs universitets lärplattform. Det är ditt ansvar som student att hålla dig uppdaterad.

Kursaktivitet

Innan du är registrerad på kursen kan du se schema, kursplan och litteraturlista på aktivitetens öppna sidor. När du är registrerad får du också tillgång till föreläsningsmaterial och andra dokument.

Programaktivitet

Under programaktiviteten finns t.ex. utbildningsplan, information om behörighetsspärrar samt aktuellt schema för webbregistrering och tentamen. Länk: Programaktivitet

Institutionsaktivitet

Här hittar du t.ex. blanketter, kartor, kontaktuppgifter, terminstider och information om studentexpeditionen. Länk: Institutionsaktiviteten

Studentportalen

På Studentportalens webbplats finns information om t.ex. studiemedel, GU-kort/bibliotekskort, lagar och regler, studentmejl och examen. Länk: Studentportalen