Välkommen till kursen Naturvetenskapligt basår, Matematik!

All information om kursen hittar du på kursens hemsida, se länk i vänstermarginalen.

Kursens GUL-aktivitet kommer främst att användas till: 

OBS du måste logga in i GUL för att komma åt demofilmerna, duggorna, dina resultat och kursenkäterna