Välkommen till kursen Matstat och diskret matematik !

Kursen samläsas med Chalmerskursen MVE055. Alla studenter, både Chalmersstudenter och GU-studenter, kommer använda pingpong.chalmers.se, som är Chalmers' version av GUL. Alla GU-studenter behöver använda sina Chalmers inloggningsuppgifter och logga sig in på aktiviteten MVE055 i pingpong.chalmers.se. Där finns delar av kursliteraturen tillgänglig, och inlämningsuppgifterna. All inlämning av inlämningsuppgifterna görs via pingpong.
Kursenkäten skickas med epost från Chalmers utbildningsstöd. Enkäten är öppen till slutet av läsvecka 2 i nästkommande läsperiod.