Välkommen till kursen Statistisk analys och experimentplanering!

Vi kommer att använda Göteborgs universitets lärplattform (GUL) som huvudsakligt verktyg för att förmedla information om kursen med mera; det finns även en kurshemsida på Chalmers med lite basfakta, men du som är registrerad på kursen ska bara behöva använda GUL.

Schema för kursen finner du under fliken Documents där det ligger ett detaljerat schema med övningar och läsanvisningar.

Kurslitteratur: Ett kompendium författat av Staffan Nilsson som delas ut under kursens gång.