Offentlig information om kursen som helhet
http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/utbildning/grundutbildning-goteborgs-universitet/program/lararprogrammet/Sidor/LG21MA.aspx

Öppna sidor om delkursen Hållbar utveckling med människan i centrum:

https://gul.gu.se/public/courseId/85738/coursePath/38097/73359/73361/73364/ecp/lang-sv/publicPage.do