Välkommen till kursen Mekanik A !

 

Kursen startar kl 8:00 tisdagen den 6/11 , 2018  i FB salen

 

Hej studenter och välkomna til Mekanik A kursen (FYP102).

Notera att kursen består av 4 delar:

(1) Mekanik med föreläsningar och övningar (se detaljer i "Kursprogram") 

lärare: Bo Hellsing (hellsing@physics.gu.se) och Emely Wiegand (wiegand@chalmers.se)  och  Fabian Åren (fabian-aaren@chalmers.se)

(2) Matlabkurs

lärare:  Erik Jedvik (erik.jedvik@chalmers.se) - föreläsningar

             Erik Jedvik och Benjamin Svedung Wettervik (bensved@chalmers.se) - övningar

(3) labbar (Experimentell problemlösning (EP))

lärare: Sara Nilsson (nisara@chalmers.se) och Johan Eriksson (johan.eriksson@chalmers.se)

(4)  Demonstrationer.

lärare: Jakob Welander (jakob.welander@physics.gu.se)

 

Gruppindelning:

Vi behåller indelningen i de två grupperna A och B som ni haft på EP labbarna i kursen "Att bli fysiker".

Hur informationen på TimeEdit hänger ihop med gruppindelningen, dvs vilken av de två lärarna du skall gå till, ges av följande:

Räkneövningar: grupp A (Emely Weigand), grupp B (Fabian Åren)

 

Hur informationen på TimeEdit hänger ihop med gruppindelningen, dvs när du skall göra dina två EP labbar, ges av följande:

Tider för EP labbar:

grupp A:

grupp B: