Klicka här för att komma vidare till kurshemsidan för NBAF00 Naturvetenskapligt basår, fysik, HT18:

https://gu.instructure.com/courses/12382/assignments/syllabus