Välkommen till kursen VP9030, Handledarutbildning I. Handledning med inriktning mot studenter inom verksamhetsförlagd utbildning, 7.5 hp

Kursen startar den 4 september 2018, kl. 12.00

Schema, lokaler, kursplan och litteraturlista samt annat du kan komma att behöva inför kursstart finner du här på GUL i vänsterkolumnen. OBS! schemat är preliminärt fram till två veckor innan kursstart.

Denna kurs kommer att använda GUL (Göteborgs universitets lärplattform).GUL är en webbaserad plattform där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera med hjälp av en rad olika verktyg.

Har du frågor som rör kursens innehåll, schema eller litteratur kontakta kursansvarig lärare.

Har du frågor som rör GUL, registreringar, återbud till kurs etc. kontakta kursadministratören.

Ni kan beställa men även skriva ut ett intyg själva via Studentportalen. Här kan ni även gå in i Ladok för att se era studieresultat.

 

Kontaktinformation:

Kursansvarig: Kerstin Ulin
Tfn: 031-786 2313

Kursansvarig: Monica Kelvered

Examinator: Linda Berg

Kursadministratör: Cecilia Ohlsson
Tfn: 031-786 2171

 

Allmän information för alla studenter på institutionen för vårdvetenskap hittar du på GUL-sidan Institutionen för vårdvetenskap och hälsa- studenter

Övrig information om institutionens utbildningar och annan verksamhet hittar du på vår hemsida

 

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Besöksadress: Arvid Wallgrens Backe
Postadress: Box 457, 405 30 GÖTEBORG