Välkommen till kursen Farmakologi och läkemedelshantering, 9 hp

Sjuksköterskeprogrammet T2

Kursen startar 7 december 2018. För tid och plats se schema.
Kursintroduktionen är obligatorisk och vid förhinder skall kursadministratören meddelas.


Kursansvariga Lars Westberg (Farmakologi) Carina Tukukino (Läkemedelshantering & författningar) Martin Adiels (Läkemedelsberäkning)
Examinator Per-Arne Svensson
Kursadministratör Isabella Svelid 

Välkomna!

Schema - Se vänsterkolumnen
(OBS! Skrivs ej ut, schemalänken är preliminär och kan komma att ändras)


Kursplan/litteraturlista
- Se vänsterkolumnen