Välkommen till kursen Examensarbete för magister, 15 hp

Denna aktivitet är gemensam för kurser i Examensarbete för magister inom huvudområdena omvårdnad, radiografi samt vårdpedagogik. Aktiviteten är även gemensam för de studenter som tidigare påbörjat sitt examensarbete men inte hunnit avsluta detta.

Kursen startar den 27 september 2018, kl. 10.00 OBS: schemaändringar, se aktuellt schema i länk!

Schema, lokaler, kursplan och litteraturlista samt annat du kan komma att behöva inför kursstart finner du här på GUL i vänsterkolumnen. OBS! schemat är preliminärt fram till två veckor innan kursstart.

Denna kurs kommer att använda GUL (Göteborgs universitets lärplattform).GUL är en webbaserad plattform där studenter, lärare och administratörer kan arbeta och kommunicera med hjälp av en rad olika verktyg.

Har du frågor som rör kursens innehåll, schema eller litteratur kontakta kursansvarig lärare.

Har du frågor som rör GUL, registreringar, återbud till kurs etc. kontakta kursadministratören.

Kontaktinformation:

Kursansvarig: Margret Lepp
Tfn: 031-786 6010

Examinator: Joakim Öhlén

Huvudområdesansvariga:
Omvårdnad: Joakim Öhlén
Radiografi: Maud Lunden
Vårdpedagogik: Magret Lepp

Kursadministratör: Rebecka Rydén
Tfn: 031-786 1863

Studievägledare: Sara Williamsson, e-post: Sara Williamsson, tel: 031 – 786 6057

Allmän information för alla studenter på institutionen för vårdvetenskap och hälsa hittar du på GUL-sidan Institutionen för vårdvetenskap och hälsa- studenter

Övrig information om institutionens utbildningar och annan verksamhet hittar du på vår hemsida

 

Institutionen för vårdvetenskap och hälsa
Besöksadress: Arvid Wallgrens Backe
Postadress: Box 457, 405 30 GÖTEBORG