Om kursen

Kursen i manusanalys går ut på att undersöka relationen mellan text, ljud, bild, och berättelse. Med fokus på film- och tv-manus, men med nedslag i skrivande för spel, diskuterar vi bl.a hur man kan bygga upp karaktärer, hur man skapa berättarvärldar och hur olika typer av berättarstrukturer kan fungera för olika syften.

Seminarierna bygger till stor del på läsning och diskussion av manus, där ni inför varje seminarium får en analysuppgift.

Den obligatoriska kurslitteraturen är inte så omfattande, men ni förväntas på egen hand söka upp och använda annan vetenskaplig litteratur kring manus och berättande som stöd för analyserna.

Kursen examineras i form av enskild analys, samt en löpande s.k. "journal", en slags analytisk kursdagbok. Mer om den vi första undervisningstillfället.