Välkommen till kursen OM3203 Världen i vården och vården i världen, 7,5 hp

OM3203 Världen i vården och vården i världen - mångkulturella möten och interkulturell kommunikation i hälso- och sjukvård,
7,5 högskolepoäng

Akademiövergripande kurs, Avancerad nivå

(The course is offered in Swedish during the fall semester and in English during the spring semester. See below for information in English.)

Kursens övergripande syfte är att fördjupa deltagarnas kunskap om mänsklig hälsa och ohälsa i transkulturellt perspektiv, att skapa förståelse för hur kultur som fenomen påverkar möten inom hälso- och sjukvården, samt att inhämta och öva hälsoantropologins metodologi. Kursen adresserar centrala begrepp som kultur, essentialism/konstruktivism, universalism/skillnad, individ/grupp, globalisering, genus, kropp och intersektionalitet. Genom litteraturstudier, metodövningar och gruppdiskussioner uppmuntras studenterna till kritisk analys av uppfattningar kring transkulturell hälsa och vård. Pedagogisk grundidé: Dialog och reflektion, samt ett aktivt kunskapssökande.

Kursen ges under VT19 på engelska med föreläsningar varje onsdag kl 17-20.  Kursen inleds med en introduktion den 20 februari och avslutas i maj 2019. Introduktionstillfället är obligatoriskt och vid förhinder att deltaga måste kursadministratör meddelas.  

Kursen ges både som valbar kurs inom sjuksköterskeprogrammet och som fristående kurs.

Kursansvarig lärare Lisen Dellenborg 
Examinator Margret Lepp
Kursadministratör för sjuksköterskestudenter Peder Lindgren
Kursadministratör för fristående studenter Cecilia Ohlsson

Schema - se vänster kolumn 
Observera att schemat är preliminärt fram till två veckor innan kurstart.

Kursplan och litteraturlista - se vänster kolumn 

 

Information in English:

Welcome to the course OM3203 Multicultural encounters and intercultural
communication in health care, 7,5 higher education credits

The course is common for the Sahlgrenska Academy at University of Gothenburg, Second cycle

The course aims to incrase participants' curiosity, awareness and reflections on different approaches to health and health care, and how people's socio-cultural background influence appointments in healthcare. Furthermore seeks dialogue between students of various professions operating in health care and dental care for future collaboration.

The course is offered in Swedish during the spring 2019. The course runs every Wednesday evening between 5pm-8pm. The course starts with an introduction 20 February and will finish in May 2019. The introduction course is mandatory and if unable to attend, the course administrator must be informed.

The course is offered both as an elective course in the nursing programme as well as an elective course for other qualified students with degrees focusing on health and care.

 

 

 

 

 

Information till dig som student

För information, kommunikation och samarbete mellan lärare och student används GUL, Göteborgs universitets lärplattform. Det är ditt ansvar som student att hålla dig uppdaterad.

Kursaktivitet

Innan du är registrerad på kursen kan du se schema, kursplan och litteraturlista på aktivitetens öppna sidor. När du är registrerad får du också tillgång till föreläsningsmaterial och andra dokument.

Institutionsaktivitet

Här hittar du t.ex. blanketter, kartor, kontaktuppgifter, terminstider och information om studentexpeditionen. Länk: Institutionsaktiviteten

Studentportalen

På Studentportalens webbplats finns information om t.ex. studiemedel, GU-kort/bibliotekskort, lagar och regler, studentmejl och examen. Länk: Studentportalen