Välkommen till de öppna sidorna på GUL (Göteborgs universitets lärplattform). Här hittar du kursspecifik information, kursplan inkl. litteraturlista, schema. Övrig information om institutionens utbildningar och annan verksamhet hittar du på vår hemsida.

Välkommen till kursen PCV020, Personcentrering inom hälso- och sjukvård samt omsorg, 7.5 hp

Kursen startar vecka 9, 2018.

Under innehåll i vänsterspalten hittar du schema, kursplan inkl litteraturlista och annat som du kan komma att behöva för kursen. Observera att schemat är preliminärt fram till två veckor innan kursstart.

Har du frågor som rör kursens innehåll, schema eller litteratur kontakta kursansvarig lärare.

Har du frågor som rör registreringar, återbud till kurs etc. kontakta kursadministratören.

För information om studentkonto, GU-kort mm, se studentportalen 

För information om användande av GUL, se GUL's studentsupport

Kursen ges som valbar kurs inom sjuksköterskeprogrammet och som fristående kurs.

För er som behöver ett studieintyg: Ni kan beställa men även själva skriva ut detta via Studentportalen. Här kan ni även gå in i Ladok för att se era studieresultat.Kontaktinformation:

Kursansvarig: Catharina Wallengren Gustafsson
Examinator: Kristina Rosengren
Kursadministratör: Peder Lindgren
Kursadministratör för fristående studenter: Cecilia Ohlsson

 

 Partnerskap - personcentrering inom hälso- och sjukvård