Välkommen till kursen Examensarbete i omvårdnad, 15hp

Sjuksköterskeprogrammet T5

Kursen startar vecka 9, 2019.
Kursintroduktionen är obligatorisk och vid förhinder skall kursadministratören meddelas.

Kursansvarig Ingela Henoch
Examinator Joakim Öhlen
Kursadministratör Peder Lindgren

Välkomna!

Schema - Se vänsterkolumnen
(OBS! Skrivs ej ut, schemalänken är preliminär och kan komma att ändras)
Kursplan/litteraturlista - Se vänsterkolumnen