Välkommen till kurs BMA062 Examensarbete

 

Kursen BMA062 ingår i Biomedicinska analytikerprogrammet, termin 6.

Kursen har upprop måndagen den 25 februari 2019 kl 9.00 och lokalen är sal Waldemar Sjölander på Medicinaregatan 7A. Tag med det ifyllda dokumentet: "Överenskommelse om examensprojekt och handledning", som då lämnas till kursansvarig.

Observera att kursen BMA062 läses parallellt med BMA061, vetenskaplig metodik och arbetsledning.

Läs gärna informationen: "Hur man ska hitta handledare" samt "Projektförslag"

För att se alla sidor på GUL måste du vara registrerad på kursen. Du kan webregistrera dig från 1 vecka före uppropet fram till uppropsdagen.

Viktiga datum:

Planering av det experimentella arbetet kan ske under vecka 9.

Preliminär start av experimentellt arbete kan ske under vecka 10 (preliminärt 6 mars).

Författande av projektplan i samråd med handledare.

Inlämning av projektplan 22 mars 2019, se "Exempel på gamla rapporter"

Erbjudande: Skrivstuga med statistik kommer att erbjudas nu:

Den 17 april kl13-15 i den lilla datorsalen Ivar Arosenius, Med.gat 5B.

Den 9 maj kl 13-15 i den stora Utbildnings-datorsalen 2158, Med.gat 5A.

 

Inlämning av skriftlig rapport och separat engelskt abstrakt  24 maj 2019 kl 12.00

Muntlig redovisning och opponering preliminärt 3 och 4 juni 2019, klockan 8-17 enligt separat schema,

samt lämna Handledarintyget till kursledare.

Salar: Birgit Thilander, Arvid Carlsson, Curt Weibull, Stina Stenhagen, Folke Andreasson

Avslutningshögtiden är bokad till ons 5 juni kl 17-19 i Wallenberg konferenscenter.

Slutversionen av er skriftliga rapport och ert separata engelska abstrakt bör vara inlämnat på GUL senast tisdagen den 11 juni kl 15.00. 

Terminsslut Fre 7 juni-2019

Välkomna

För år 2019/2020 är informationen kring kursen överflyttad till Canvas.

Canvas-sidan för BMA062 Examensarbete, VT2020, kommer ni åt via följande länk; https://canvas.gu.se/courses/31593/assignments/syllabus

Kursansvarig och examinator för år 2019/2020: Martin Lidell, martin.lidell@medgen.gu.se

Kursansvarig och examinator för år 2018/2019: Christin Karlsson, christin.karlsson@gu.se

För klinisk fysiologi, kursledare Caroline Schmidt, caroline.schmidt@wlab.gu.se 

Kursadministratör: 

Ann Ljungblom: ann.ljungblom@infect.gu.se

telefon: 0709-123691. Medicinaregatan 7B