Klicka på nedanstående länk för att komma vidare till kurshemsidan för

L9FY10 Fysik 1 för lärare åk 7-9, 15 hp, VT 2019

LGFY10 Fysik 1 för gymnasielärare, 15 hp, VT 2019

LGNK50 Fysik 1 för gymnasielärare i naturkunskap, 15 hp, VT 2019

https://gu.instructure.com/courses/21835/assignments/syllabus