Välkommen VT-2019 och kurserna 
Teknik 1 för lärare åk 7-9 (L9TK10) &
Teknik 1 för gymnasielärare (LGTK10)

Mycket information om kursen finns i kursplanerna, som är näst intill identiska för L9TK10 och LGTK10 respektive den gemensamma kursguiden. Vi kommer att använda Canvas som informationskanal under kursen. Du loggar in på Canvas via hemsidan (https://pil.gu.se/projekt/inca/kommunikationsmaterial/studenter). 

Vi som undervisar på kursen är: 

Ann-Marie von Otter -  Momenten teknikbegreppet, teknikhistoria, informationsteknik 

Andreas Johansson - Moment elektronik och programmering

Jonas Enger (Undervisar inte men kursansvarig) 

Kultur och teknik Fig 2Franz Reuleaux [Public domain], via Wikimedia Commons