Välkommen

Kursen ges under perioden 27 mars - 9 juni 2019 och introduceras 29 mars kl 10 till 12 i sal 204.

Länk till orienteringskarta: Campus Linné

All information finns under fliken "Kursguide"

 

Kursansvariga lärare

Magnus Berg: magnus.berg@globalstudies.gu.se