Välkommen till LGMA50 Matematik 5 för gymnasielärare!

Flervariabelanalys samläses med Fysikprogrammmet MMGF20

För mer information. http://www.chalmers.se/sv/institutioner/math/utbildning/grundutbildning-goteborgs-universitet/program/lararprogrammet/Sidor/LGMA50.aspx