Välkommen till kursen Statistisk analys och experimentplanering!

Vi kommer att använda GUL som huvudsakligt verktyg för att förmedla information, åhörarkopior mm. Det finns också en kurshemsida på Chalmers med lite basfakta, men du som är registrerad på kursen ska bara behöva använda GUL

Schema för kursen finner du här och under fliken documents finns detaljerat schema med övningar och läsanvisningar.

Kurslitteratur: Kompendium som kommer att läggas ut under fliken documents.